메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME ESG > Xã hội > Mạng lưới cung cấp

Mạng lưới cung cấp

Giá trị cốt lõi Tăng trưởng đồng hành

LG Display là "công ty luôn giữ lời hứa với các nhà cung cấp, công ty đảm bảo năng lực cạnh tranh của các nhà cung cấp và cũng là công ty trao đổi cởi mở với các nhà cung cấp".

 • Trao đổi cởi mởOpen Communication
 • Hợp tác năng độngProactive collaboration
 • Đổi mới và nhảy vọtChange & Leap
Giá trị cốt lõi Tăng trưởng đồng hành
Giá trị cốt lõi Trao đổi cởi mở Hợp tác năng động Đổi mới và nhảy vọt
Phương châm tăng trưởng đồng hành Khiêm tốnTinh thần tôn trọng nhà cung cấp Tin cậyPhân chia thành quả công bằng, tin tưởng lẫn nhau Sáng tạoLiên tục tìm kiếm các ý tưởng
Lắng nghe/Thấu cảmSuy nghĩ sâu sắc, hành động nhanh gọn Nhận thức chủ nhânTham gia tự giác của doanh nghiệp hợp tác Thử tháchĐặt mục tiêu cao, thách thức bền bỉ
Tấm lòng rộng mởOne Team Mind Sức mạnh tổng hợpNhà cung cấp-LG Display / Phát huy tối đa sức mạnh tổng hợp Tạo ra giá trịĐảm bảo lợi nhuận cao nhất

Hệ thống thúc đẩy tăng trưởng đồng hành

No.1 Supplier,
No.1 LG Display

 1. 01 Tuân thủ cơ bản Công ty luôn giữ lời hứa với các nhà cung cấp
  • Cấm yêu cầu và sử dụng các tài liệu kỹ thuật không chính đáng
  • Cấm trả lại hàng và từ chối nhận hàng không chính đáng
  • Cấm quyết định giá trị thầu phụ không chính đáng
  • Cấm hủy đơn hàng không chính đáng
 2. 02 Năng lực cạnh tranh căn bản Công ty đảm bảo tốt năng lực cạnh tranh chonhà cung cấp
  • Hỗ trợ vốn
  • Hỗ trợ công nghệ
  • Hỗ trợ đào tạo, kinh doanh, môi trường/an toàn, y tế
 3. 03 Trao đổi cởi mở Công ty trao đổi cởi mở với các nhà cung cấp
  • Khơi dậy lý trí đáp ứng nhà cung cấp
  • Trau dồi tư thế đáp ứng nhà cung cấp

Tăng cường năng lực cạnh tranh cho nhà cung cấp

LG Display có mối quan hệ chặt chẽ với các nhà cung cấp từ thu mua cho đến sản xuất. Để đảm bảo năng lực cạnh tranh của mình, công ty cần tăng cường năng lực của các nhà cung cấp để củng cố toàn diện hệ sinh thái công nghiệp. Theo đó, trên nền tảng Hệ thống hợp tác đôi tương sinh, công ty đang nỗ lực tạo ra một hệ sinh thái công nghiệp cho phép đôi bên cùng có lợi và cùng tồn tại với các nhà cung cấp.

Hệ thống chiến lược hợp tác tương sinh

LG Display đang thúc đẩy các hoạt động tăng trưởng song hành khác nhau với triết lý đôi bên cùng có lợi : 'Năng lực cạnh tranh của các nhà cung cấp chính là là năng lực cạnh tranh của LG Display'. Đặc biệt, công ty đã áp dụng 'Chế độ hợp tác đôi bên cùng có lợi' để hình thành hệ sinh thái tương hỗ theo bề ngang cùng với tất cả các nhà cung cấp và loại bỏ mối quan hệ theo chiều dọc hình thành giữa các nhà cung cấp cấp 1, cấp 2 và cấp 3.

Cơ chế hợp tác tương sinh
LG Display
「Cơ chế hợp tác tương sinh」
 • Mở rộng đối tượng hỗ trợ tương sinh đến khoảng 2,000 nhà cung cấp cấp 2, cấp 3
 • Hình thành hệ sinh thái tương sinh theo chiều ngang giữa tất cả các nhà cung cấp
 • Hỗ trợ tín dụng
  • Xây dựng quỹ hợp tác công nghệ tương sinh 100 tỷ Won
  • Cho vay trực tiếp đến đối tượng là các nhà cung cấp cấp 2, cấp 3 (Không lãi suất)
  • Quỹ phát triển đồng hành : Cho vay với lãi suất thấp từ các cơ quan tín dụng liên kết
 • Hợp tác công nghệ
  • Mở rộng đối tượng tuyển chọn trang thiết bị công nghệ mới
  • Đẩy mạnh phát triển công nghệ chung để nội địa hóa trang thiết bị
  • Hoạt động đổi mới sản xuất
 • Hỗ trợ phúc lợi y tế
  • Hỗ trợ y tế không phân biệt khi nhân viên thường trú của nhà cung cấp bị ốm đau
  • Tăng cường hỗ trợ hình thành môi trường lao động an toàn tại các nhà cung cấp cấp 2, cấp 3

Hỗ trợ vốn và áp dụng
hệ thống thanh toán
liên kết

LG Display đang giúp đỡ các nhà cung cấp cải thiện sự vững mạnh về tài chính thông qua các gói hỗ trợ tài chính khác nhau. Thông qua hỗ trợ tài chính trực tiếp như các khoản vay không lãi suất từ nguồn vốn hợp tác công nghệ tương sinh, thanh toán sớm các khoản phải thanh toán vào dịp lễ tết, công ty đang giúp các nhà cung cấp quản lý nguồn vốn một cách suôn sẻ. Ngoài ra, công ty còn đang triển khai nhiều hình thức hỗ trợ tài chính khác bao gồm cả phương thức trực tiếp và gián tiếp như cung cấp các sản phẩm cho vay lãi suất thấp thông qua hỗ trợ gián tiếp của quỹ tăng trưởng song hành và các khoản vay nội bộ. LG Display đã áp dụng Hệ thống thanh toán tương sinh* từ tháng 7 năm 2015 và thông qua hệ thống này, công ty đã và đang hỗ trợ việc thu tiền của các nhà cung cấp thứ cấp một cách suôn sẻ. LG Display bên cạnh đó cũng đang nỗ lực để đảm bảo không chỉ các nhà cung cấp cấp 1 được nhận hỗ trợ từ LG Display mà mở rộng đến cả các nhà cung cấp cấp 2 – cấp 3 cũng có thể cùng tăng trưởng.

Hệ thống thanh toán tương sinh: Sản phẩm thanh toán giữa các doanh nghiệp do các ngân hàng thương mại cung cấp để nhà cung cấp cấp 1 có thể thanh toán tiền mua hàng cho nhà cung cấp cấp 2 dựa trên các khoản phải thu đã ký kết giữa tập đoàn và nhà cung cấp cấp 1

Hỗ trợ nhà cung cấp

Vượt qua việc hợp tác đơn thuần, LG Display theo đuổi đổi mới công nghệ của các nhà cung cấp với chiến lược công nghệ cốt lõi ‘Đổi mới từ nhà cung cấp’. Để làm được điều này, công ty đang bồi dưỡng năng lực công nghệ của các nhà cung cấp bằng cách thực hiện các chương trình khác nhau như nghiên cứu – phát triển chung, các hoạt động cải tiến sản xuất và tuyển chọn các trang thiết bị công nghệ mới v.v…. Hàng năm, công ty còn thực hiện R&D chung với các nhà cung cấp và hỗ trợ phát triển chung - ứng dụng bằng sáng chế cho các công nghệ xuất sắc của nhà cung cấp đã được phát triển thông qua chương trình này và đảm bảo cả năng lực cạnh tranh về công nghệ của các nhà cung cấp. Các hoạt động đổi mới sản xuất như hướng dẫn và cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao trình độ năng lực sản xuất và chất lượng/năng suất của các nhà cung cấp liên tục được thực hiện.

Chương trình hỗ trợ đào tạo
 • E - Learning
  Đào tạo trực tuyến như nghiệp vụ chuyên môn, khả năng lãnh đạo, ngoại ngữ, thường thức v.v...
 • Đến đào tạo tại chỗ
  Đào tạo liên quan đến thực hiện công việc như giải quyết vấn đề, cải tiến nơi làm việc v.v...

Trao đổi với nhà cung
cấp

Cổng thông tin tăng trưởng đồng hành* là nền tảng trực tuyến của riêng LG Display để trao đổi minh bạch và tích cực hơn với các nhà cung cấp. Trên trang web này có thể trao đổi với các nhà cung cấp phù hợp với các mục đích khác nhau thông qua các kênh khác nhau như Bảng tăng trưởng đồng hành, e-VOS và Tiếng nói tăng trưởng đồng hành v.v.... Các ý kiến được thu thập thông qua cổng thông tin tăng trưởng đồng hành được phản ánh trong các hoạt động tăng trưởng đồng hành trong tương lai. Hơn nữa, công ty còn đang trao đổi với các nhà cung cấp của mình thông qua cả kênh ngoại tuyến. Vào đầu mỗi năm, công ty thường tổ chức cuộc gặp mặt đầu năm mới về tăng trưởng đồng hành và tổ chức hội nghị chia sẻ đổi mới sản xuất vào cuối năm để chia sẻ kế hoạch kinh doanh trong năm mới cũng như thành quả của một năm đã qua, đồng thời với đó là việc công ty cũng đang tìm kiếm các phương án hợp tác để dẫn đầu thị trường màn hình trong tương lai.

Di chuyển đến cổng Tăng trưởng đồng hành
TOP
TOP