메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME ESG > Xã hội > Mạng lưới cung cấp

Mạng lưới cung cấp

Chính sách quản lý khoáng sản xung đột

LG Display đã thiết lập chính sách quản lý khoáng sản xung đột để tuân thủ luật pháp và làm tròn trách nhiệm xã hội của mình.
Công ty không ngừng nỗ lực hỗ trợ để các nhà cung cấp có thể mua được khoáng sản xung đột từ các lò luyện tự do bằng cách yêu cầu các nhà cung cấp khảo sát tình hình sử dụng khoáng sản xung đột, thiết lập chính sách và trình tự về khoáng sản xung đột để đảm bảo khoáng sản xung đột liên quan đến các thế lực vũ trang trong các khu vực giao tranh không có trong chuỗi cung ứng phục vụ sản xuất sản phẩm của các công ty con, lập kế hoạch ứng phó nguy hiểm.
Cùng với các nhà cung cấp và khách hàng của mình, LG Display sẽ tích cực tham gia vào các nỗ lực quốc tế cấm sử dụng các khoáng sản xung đột, qua đó làm tròn trách nhiệm xã hội trong việc bảo vệ nhân quyền của Cộng hòa Dân chủ Congo và các quốc gia láng giềng.

Khoáng sản xung đột là tên gọi chung cho các loại khoáng sản như thiếc, tantali, vonfram và vàng được sản xuất tại các quốc gia đang xảy ra xung đột, chẳng hạn như Cộng hòa Dân chủ Congo hoặc các quốc gia láng giềng.
Dòng tiền được tạo ra từ khoáng sản xung đột được đưa vào quỹ của lực lượng vũ trang tại quốc gia đó và họ không chỉ tàn sát công dân của chính họ mà còn xâm phạm nhân quyền bắt ép trẻ em, cưỡng chế lao động trong quá trình khai khoáng và lạm dụng phụ nữ v.v... Trong bối cảnh quốc tế ngày càng lo ngại về vấn đề này, Quốc hội Mỹ đã ban hành bộ luật (Luật Cải cách Tài chính phố Wall Dodd-Frank) yêu cầu bắt buộc báo cáo về việc sử dụng các khoáng sản xung đột vào năm 2010 và theo Điều 1502 của cùng bộ luận, các doanh nghiệp niêm yết trên thị trường chứng khoán Mỹ phải khảo sát nguồn gốc xuất xứ và có sử dụng khoáng sản xung đột hay không, thực hiện điều tra thực tế về chuỗi cung ứng để báo cáo kết quả lên Ủy ban Giao dịch Chứng khoán Hoa Kỳ (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC).

Với vai trò là một doanh nghiệp có trách nhiệm, LG Display sẽ đảm bảo rằng các khoáng sản xung đột liên quan đến lực lượng vũ trang trong các khu vực giao tranh không có mặt trong chuỗi cung ứng để sản xuất các sản phẩm của công ty mình.

Bằng cách áp dụng các tiêu chuẩn quốc tế quy định về khoáng sản xung đột, công ty sẽ thiết lập chu trình công việc liên quan đến khoáng sản xung đột để tuân thủ luật pháp và tích cực thúc đẩy các hoạt động cấm sử dụng khoáng sản xung đột do RMI(Responsible Minerals Initiative) xúc tiến.
Công ty sử dụng Bảng hỏi báo cáo sử dụng khoáng sản xung đột do RMI cung cấp để xác định tên gọi và địa điểm của tất cả các lò luyện thiếc, tantali, vonfram và vàng được sử dụng trong các sản phẩm của mình.
Công ty cũng sẽ yêu cầu các nhà cung cấp nộp bảng câu hỏi về việc sử dụng khoáng sản xung đột và xác nhận bằng văn bản rằng không sử dụng khoáng sản xung đột.
Công ty sẽ tham gia vào 'Chương trình lò luyện không xung đột' và sẽ hỗ trợ để các nhà cung cấp có thể thu mua khoáng sản xung đột từ các lò luyện khoáng sản được chứng nhận bởi ‘RMAP(Responsible Minerals Assurance Process)’.
Công ty đồng thời sẽ thiết lập các trình tự khảo sát thực tế theo Hướng dẫn khảo sát của OECD (OECD Due Diligence Guidance) và trong trường hợp cần thiết sẽ tiến hành khảo sát các trình tự và tài liệu mà các nhà cung cấp đã thực hiện để báo cáo về việc sử dụng các khoáng sản xung đột. Tuân theo các quy định pháp lý liên quan đến khoáng sản xung đột, công ty công bố ra bên ngoài tình hình sử dụng khoáng sản xung đột hàng năm của công ty.

LG Display yêu cầu các nhà cung cấp nắm vững các bộ luật liên quan đến khoáng sản xung đột của Mỹ để các chính sách về quản lý khoáng sản xung đột của công ty có thể được áp dụng nhất quán trong toàn bộ chuỗi cung ứng bên dưới và tuân thủ nghiêm ngặt các chính sách về quản lý khoáng sản xung đột của công ty.

Để làm điều này, các nhà cung cấp của LG Display phải thực hiện các trình tự như sau.
Các nhà cung cấp phải thiết lập các chính sách và trình tự quản lý khoáng sản xung đột được lập thành văn bản để đảm bảo không có các khoáng sản xung đột đóng góp vào lợi ích của các nhóm vũ trang ở Cộng hòa Dân chủ Congo hoặc các quốc gia láng giềng trong các sản phẩm cung cấp cho LG Display.
Các nhà cung cấp phải nỗ lực thiện chí để xác định tất cả tên gọi và địa điểm của tất cả các lò luyện đã mua khoáng sản xung đột trong chuỗi cung ứng.
Các nhà cung cấp phải lập và gửi bảng câu hỏi báo cáo sử dụng khoáng sản xung đột theo yêu cầu của LG Display kịp thời.
Các nhà cung cấp phải thực hiện các biện pháp xử lý, khắc phục kịp thời trong trường hợp phát hiện rủi ro trong chuỗi cung ứng.
Nếu LG Display không nhận được đầy đủ các thông tin cần thiết từ các nhà cung cấp để kiểm tra xem có sử dụng khoáng sản xung đột hay không hoặc khi nhà cung cấp cung cấp thông tin không đúng sự thật và khi phát hiện ra rủi ro trong chuỗi cung ứng của nhà cung cấp nhưng không thực hiện biện pháp xử lý giải quyết, LG Display có thể chấm dứt giao dịch với các nhà cung cấp đó.

Cùng với các đối tác và khách hàng, LG Display sẽ tích cực tham gia vào các nỗ lực quốc tế cấm sử dụng các khoáng sản xung đột,
và thông qua đó, chúng tôi sẽ làm tròn trách nhiệm xã hội trong việc bảo vệ nhân quyền của Cộng hòa Dân chủ Congo và các quốc gia xung quanh.

Tình hình ứng phó khoáng sản xung đột

LG Display đã thiết lập quy trình ứng phó với khoáng sản xung đột bằng cách thành lập tổ chức ứng phó với khoáng sản xung đột, thực hiện khảo sát thực trạng sử dụng khoáng sản xung đột, quản lý rủi ro của nhà cung cấp, quản lý rủi ro lò luyện và hoạt động cải tiến cũng như các hoạt động khảo sát thực tế v.v…. Công ty cũng đã nỗ lực để giúp nâng cao hiểu biết về các quy định và bộ luật liên quan đến khoáng sản xung đột trong và ngoài công ty thông qua các chương trình đào tạo cho cán bộ nhân viên công ty con và nhà cung cấp. Ngoài ra, công ty đang triển khai các hoạt động ứng phó hợp lý thông qua hợp tác với các bên liên quan khác nhau như chính phủ, công ty khách hàng và các cơ quan tổ chức v.v...

Tình hình sử dụng khoáng sản xung đột

Kết quả khảo sát lò luyện khoáng sản xung đột (2023)

Tình hình sử dụng khoáng sản xung đột
Phân loại Tantalum Tin Vonfram Vàng Tổng cộng
Tổng cộng 32 68 31 89 220
Third Party Audit Participation (%) 100% 100% 100% 100% 100%
Conformant 32 68 31 89 220
Active - - - - -
Không tham gia - - - - -

Kế hoạch trong tương lai

LG Display sẽ tích cực nỗ lực như sau để toàn bộ chuỗi cung cấp có thể được cung cấp thông qua các lò luyện khoáng sản không xung đột.

  • Công ty nâng cao mức độ nhận thức về các quy định khoáng sản xung đột thông qua giáo dục và thẩm định thực tế chuỗi cung ứng để có thể tự ứng phó và sẽ có nhiều hơn các nhà máy luyện khoáng và nhà máy tinh luyện sẽ tự nguyện tham gia vào Quy trình đảm bảo khoáng sản có trách nhiệm (RMAP).
  • Công ty sẽ tích cực tham gia các quy chế cấm sử dụng khoáng sản xung đột thông qua hợp tác công tư với khách hàng, nhà cung cấp, chính phủ và tổ chức học thuật v.v…Đồng thời với đó, công ty sẽ nỗ lực hết sức mình để có thể có được nguồn khoáng sản có trách nhiệm để không sử dụng khoáng sản phi đạo đức không chỉ liên quan đến các lực lưỡng vũ trang tại khu vực giao tranh mà còn vi phạm nhân quyền, phá hủy môi trường v.v…
TOP
TOP