메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME ESG > Xã hội > Cống hiến xã hội

Cống hiến xã hội

Hệ thống xúc tiến đóng góp cho xã hội

Với vai trò là một công ty toàn cầu đáng tin cậy, LG Display đang thực hiện nhiều hoạt động đóng góp khác nhau cho xã hội để theo đuổi mục tiêu phát triển song hành cùng xã hội. Căn cứ trên các đặc điểm kinh doanh của công ty, chúng tôi đang thực hiện các hoạt động đóng góp xã hội khác nhau trong các lĩnh vực giáo dục/công nghệ, y tế/sức khỏe, môi trường/an toàn tiêu biểu là chương trình hoạt động bảo vệ sức khỏe đôi mắt và trạm phát điện IT và đồng thời chúng tôi cũng thực hiện các chương trình để toàn bộ cán bộ nhân viên có thể cùng tham gia. Trong tương lai, chúng tôi sẽ cố gắng phát huy tối đa để tạo ra các giá trị cho xã hội bằng cách thực hiện các hoạt động đóng góp xã hội tích cực và có hệ thống hơn theo sứ mệnh đóng góp xã hội với khẩu hiệu: 'Chúng ta sẽ mang lại một tương lai tốt đẹp hơn vì các thế hệ sau'.

TOP