메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME ESG > Cơ cấu quản trị > Sáng kiến toàn cầu

Sáng kiến toàn cầu

LG Display đã tham gia và hợp tác với nhiều sáng kiến toàn cầu khác nhau.
Trong tương lai, với tư cách là một doanh nghiệp toàn cầu, để đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế trong tất cả các lĩnh vực của ESG như môi trường, trách nhiệm xã hội, cơ cấu quản trị v.v…, công ty sẽ cố gắng hết sức mình để tích cực trao đổi với các nhà cung cấp và các bên liên quan.

 • Đánh giá CDP
  Đánh giá CDP (Carbon Disclosure Project, Dự án tiết lộ Carbon)
  LG Display tham gia vào CDP để cải thiện hoạt động bền vững của mình như ứng phó với biến đổi khí hậu và quản lý nước v.v….
  Kể từ năm 2017, trong 4 năm liên tiếp, LG Display đã được đưa vào Honor Club về Quản lý Carbon và trong 'Nước Hạng mục Quản lý từ năm 2018 đã được công nhận vì sự xuất sắc trong quản lý tác động môi trường bằng cách duy trì vị thế doanh nghiệp xuất sắc ở hạng mục ‘Quản lý nước’ trong 3 năm liên tiếp kể từ năm 2018.
 • UNGC
  UNGC (United Nations Global Compact, Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc)
  LG Display tham gia vào Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc từ năm 2021. Hiệp ước Toàn cầu của Liên hợp quốc là một cộng đồng sáng kiến công dân - doanh nghiệp tự phát lớn nhất thế giới khuyến khích sự tham gia vào việc nâng cao tính bền vững và nhận thức của người dân cũng như của doanh nghiệp bằng cách đưa 10 nguyên tắc trong các lĩnh vực nhân quyền, lao động, môi trường và chống tham nhũng vào trong hoạt động điều hành doanh nghiệp & chiến lược kinh doanh, đề xuất các phương án thiết thực cho việc này.
 • RBA, RMI
  RBA (Responsible Business Alliance, Liên minh Doanh nghiệp có trách nhiệm) RMI (Responsible Minerals Initiative, Liên minh quản lý việc sử dụng khoáng sản có trách nhiệm và chuỗi cung ứng khoáng sản)
  LG Display đã tham gia vào RBA và RMI từ năm 2021.
  RBA là sáng kiến bao gồm các doanh nghiệp cố gắng để hoàn thành trách nhiệm xã hội trong chuỗi cung ứng toàn cầu và RMI là cơ quan tư vấn toàn cầu liên quan đến khoáng sản trực thuộc RBA giúp củng cố hệ thống thu mua khoáng sản minh bạch và đạo đức, không có các vấn đề về nhân quyền - môi trường.
  LG Display tích cực tham gia giải quyết các vấn đề xã hội và môi trường trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Công ty cũng dự kiến sẽ kiểm tra chặt chẽ toàn bộ chuỗi cung ứng cũng như tất cả các hoạt động kinh doanh để cải tiến nhằm mục đích không chỉ các địa điểm kinh doanh trong và ngoài nước mà còn cả các nhà cung cấp cung có thể được vận hành đúng theo các quy phạm hành động của RBA.
 • TCFD
  TCFD (Task Force on Climate-related Financial Disclosures, Nhóm tư vấn công bố thông tin tài chính liên quan đến biến đổi khí hậu)
  TCFD là một sáng kiến ​​toàn cầu được đưa ra bởi Ban Ổn định Tài chính (Financial Stability Board), tổ chức quốc tế giám sát hệ thống tài chính toàn cầu để tìm hiểu về những ảnh hưởng của biến đổi khí hậu lên tài chính/tín dụng và phản ánh các rủi ro liên quan đến biến đổi khí hậu lên tài chính vào quyết định đầu tư. LG Display sẽ thực hiện ứng phó trước với các rủi ro và cơ hội của doanh nghiệp do biến đổi khí hậu gây ra thông qua tuyên bố hỗ trợ TCFD.
TOP