메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME ESG > Cơ cấu quản trị > Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị

Thành phần

Hội đồng Quản trị của LG Display có quyền đưa ra quyết định và kiểm soát các vấn đề quản lý quan trọng của công ty theo Quy định pháp lý liên quan và theo Điều lệ công ty. Hội đồng Quản trị với tổng cộng 7 người bao gồm 2 giám đốc điều hành trong công ty, 1 giám đốc không thường trực và 4 giám đốc bên ngoài, thực hiện chức năng ra quyết định quản lý và giám sát quản lý, và theo quy định của pháp lý iên quan, không có giám đốc bên ngoài nào được tái nhiệm trên 6 năm. Ngoài ra, để thiết lập - vận hành hệ thống quản lý kế toán nội bộ một cách hiệu quả, CFO, người quản lý kế toán nội bộ, cũng tham gia vào Hội đồng Quản trị với tư cách là Giám đốc nội bộ, tgiúp ăng cường hiệu quả của hệ thống quản lý kế toán nội bộ và tính minh bạch của cơ cấu quản trị. Trong khi đó, CEO còn kiêm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhằm tạo ra tính chuyên môn trong kinh doanh và ứng phó với những thay đổi của môi trường kinh doanh.

Danh sách Ban Giám đốc
Danh sách Ban Giám đốc
Phân loại Họ tên Giới tính Ngày tháng năm sinh Thời gian bổ nhiệm Nhiệm kỳ Kinh nghiệm chính Lĩnh vực chuyên môn
Giám đốc trong công ty Cheoldong,
Jeong
Nam 1961. 05 2024. 03 2024. 03 ~ 2027. 03 • LG Display CEO, Chủ tịch kiêm Giám đốc Quản lý doanh nghiệp thông thường
SeongHyeon,
Kim
Nam 1967. 12 2022. 03 2022. 03 ~ 2025. 03 • (Hiện) CFO của LG Display
Các giám đốc không thường trực BeomJong,
Ha
Nam 1968. 07 2022. 03 2022. 03 ~ 2025. 03 • (Hiện) Trưởng Bộ phận hỗ trợ kinh doanh của (CTCP)LG
Giám đốc ngoài công ty DuCheol,
Moon
Nam 1967. 11 2024. 03 2024. 03 ~ 2027. 03 • (Hiện) Giáo sư Lĩnh vực Kế toán, Khoa Kinh doanh, Đại học Yonsei
• Ủy viên thẩm định Chế độ chia sẻ lợi ích hợp tác Doanh nghiệp lớn · Doanh nghiệp vừa và nhỏ
• Phó chủ tịch Hiệp hội Kế toán Chính phủ Hàn Quốc
Kế toán tài chính
(Giáo sư)
JeongHye,
Kang
Nữ 1964. 05 2022. 03 2022. 03 ~ 2025. 03 • (Hiện) Giáo sư Khoa sau đại học chuyên ngành Luật, Đại học Seoul
• Phó chủ tịch Hiệp hội Môi trường Hàn Quốc
• Ủy viên Ủy ban Giải quyết Tranh chấp Môi trường Trung ương
• Luật sư trưởng của (CT TNHH) Luật
Pháp luật
(Giáo sư)
JeongSeok,
Oh
Nam 1970. 09 2022. 04 2023. 03 ~ 2026. 03 • (Hiện) Giáo sư Khoa Kinh doanh, Đại học Quốc gia Seoul
• Phó chủ tịch Hiệp hội Chuyên ngành Kinh doanh Hàn Quốc
• Giám đốc ngoài công ty của Công ty Sắt thép Hyundai
• Chuyên viên nghiên cứu, Công ty máy tính Sambo
Tư vấn kinh doanh
(Giáo sư)
SangHee,
Park
Nữ 1965. 12 2023. 03 2023. 03 ~ 2026. 03 • (Hiện) Giáo sư Khoa Công nghệ Vật liệu mới, Viện KAIST
• (Hiện) Hội viên SID (Xã hội Màn hình Thông tin)
• Chủ tịch Hiệp hội Màn hình Thông tin Hàn Quốc
Kỹ thuật công nghiệp
(Giáo sư)

Tính độc lập và tính hiệu quả

LG Display với quá bán (57%) các thành viên Hội đồng Quản trị là các giám đốc bên ngoài đảm bảo tính độc lập theo yêu cầu về tính độc lập của các giám đốc bên ngoài, để thực hiện chức năng giám sát việc chấp hành nhiệm vụ của ban lãnh đạo một cách suôn sẻ. Ngoài ra, Ủy ban Tiến cử Ứng viên Giám đốc Bên ngoài được thành lập phù hợp theo các quy định pháp lý liên quan và theo điều lệ của công ty, các ứng viên giám đốc bên ngoài được xác minh và các ứng viên phù hợp được đề xuất thông qua đánh giá toàn diện xem xét tính độc lập, tính chuyên môn, tính đa dạng v.v... Tại hội nghị của Ủy ban ESG được tổ chức vào tháng 4 năm 2023, hướng dẫn về tính độc lập của các giám đốc bên ngoài đã được đưa vào áp dụng.
Để các giám đốc bên ngoài thực hiện nhiệm vụ một cách hiệu quả, LG Display cho phép các giám đốc bên ngoài được phép kiêm nghiệm chức vụ giám đốc bên ngoài tại một công ty khác ngoài LG Display giới hạn trong các trường hợp công ty đó phải là đơn vị không có quan hệ cạnh tranh với LG Display, và phạm vi cho phép được giới hạn trong tiêu chuẩn kiểm tra lý do không đủ tư cách làm giám đốc bên ngoài đã được công ty xây dựng căn cứ theo Luật Thương mại và các quy định pháp lý có liên quan.

Tính đa dạng và Tính chuyên môn

LG Display đề xuất thành lập hội đồng quản trị trên nền tảng tính đa dạng và tính chuyên môn để nâng cao giá trị doanh nghiệp, tăng trưởng bền vững và bảo vệ quyền lợi của cổ đông. Vào tháng 4 năm 2023, Ủy ban ESG đã áp dụng các hướng dẫn về tính chuyên môn và tính đa dạng của hội đồng quản trị nhằm đảm bảo bình đẳng giới trong việc lựa chọn giám đốc , không hạn chế về chủng tộc, quốc tịch, chính trị hoặc nền tảng văn hóa và chúng tôi đã bổ nhiệm được các giám đốc bên ngoài có chuyên môn đa dạng về công nghệ công nghiệp, tài chính kế toán, luật, tư vấn quản lý và đồng thời tuyên bố đảm bảo chuyên môn trong các vấn đề tổng thể về quản lý doanh nghiệp. Công ty đã tạo ra sự đa dạng bằng cách bổ nhiệm một nữ giám đốc bên ngoài là chuyên gia pháp lý vào năm 2022 và một nữ giám đốc bên ngoài là chuyên gia kỹ thuật công nghiệp vào năm 2023.
Để tăng cường chuyên môn và trách nhiệm đối với hoạt động quản lý của các giám đốc bên ngoài, LG Display tổ chức hội thảo hàng năm cho các giám đốc bên ngoài về tình hình kinh doanh chính, định hướng đầu tư, kỹ thuật công nghiệp và quy trình sản xuất sản phẩm, những thay đổi trong vai trò của giám đốc theo luật sửa đổi , phản hồi của nhà đầu tư v.v. Công ty cũng hỗ trợ các giám đốc bên ngoài đến thăm các địa điểm kinh doanh trong và ngoài nước để nâng cao hiểu biết của họ về ngành công nghiệp màn hình, công nghệ, quy trình và hoạt động kinh doanh. Hội đồng quản trị LG Display có thể nhận được sự hỗ trợ từ các chuyên gia bên ngoài thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị nếu cần thiết theo Điều 12 Quy định của Hội đồng quản trị.

Bảng giới thiệu năng lực của Hội đồng Quản trị (Boards Skills Matrix)
Phân loại Giám đốc trong công ty Các giám đốc không thường trực Giám đốc ngoài công ty
Cheoldong, Jeong SeongHyeon, Kim BeomJong, Ha DuCheol, Moon JeongHye, Kang JeongSeok, Oh SangHee, Park
Công nghiệp và Kinh tế
Quản lý doanh nghiệp và Quản lý rủi ro
Kế toán và Tài chính tín dụng
Công nghệ, kỹ thuật số và Đổi mới
Luật pháp và chính sách cung cấp
TOP