메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME ESG > Môi trường > Cơ sở kinh doanh thân thiện với môi trường

Cơ sở kinh doanh thân thiện với môi trường

Tuân thủ quy định pháp lý về môi trường

LG Display tuyển dụng các chuyên viên kỹ thuật trong từng lĩnh vực để tuân thủ các quy tắc pháp lý về môi trường một cách hiệu quả. Bên cạnh đó, công ty cũng quản lý nghiêm ngặt để không phát sinh các trường hợp vi phạm quy định pháp lý về môi trường như lắp đặt hệ thống phòng ngừa ô nhiễm môi trường ở các hình thái khác nhau để xử lý các vật chất gây ô nhiễm môi trường theo đúng quy định. Để quản lý các rủi ro đi kèm trong lĩnh vực môi trường, công ty tổ chức đội tự kiểm tra đánh giá và thực hiện kiểm tra định kỳ tình hình rủi ro cũng như việc tuân thủ các quy định pháp lý của các pháp nhân trong và ngoài nước.

Số vụ vi phạm quy định pháp lý về môi trường

Số vụ vi phạm quy định pháp lý về môi trường
Phân loại Đơn vị 2020 2021 2022
Số vụ vi phạm quy định pháp lý về môi trường Vụ - - -
Số tiền phạt Triệu Won - - -

* Không có trường hợp bị phạt tiền và xử lý trên 1 triệu Won

Quản lý xả thải vật chất gây ô nhiễm

LG Display đang xử lý lần 1 các hóa chất và vật chất gây ô nhiễm nguồn nước đã sử dụng tại toàn bộ các nhà máy thông qua hệ thống xử lý nước thải nội bộ và toàn bộ lượng nước xả trong công ty đều được đưa về hệ thống xử lý nước thải chung. Ngoài ra, công ty cũng thiết lập các tiêu chuẩn nội bộ tăng cường mạnh mẽ hơn các tiêu chuẩn trong quy định pháp lý về nồng độ xả thải vật chất gây ô nhiễm nguồn nước để quản lý và hạn chế tối đa tác động đến môi trường.
Bên cạnh đó, LG Display lắp đặt và vận hành hệ thống phòng ngừa ô nhiễm môi trường tối ưu nhất để hạn chế tối đa rò rỉ vật chất gây ô nhiễm khí quyển phát sinh trong các chu trình. Đặc biệt, công ty lắp đặt và vận hành thêm các thiết bị dự phòng ngoài tất cả các hệ thống phòng ngừa để có thể xử lý các vật chất ô nhiễm một cách phù hợp ngay cả trong trường xảy ra sự cố. Công ty cũng đầu tư trang thiết bị và cải tiến chu trình liên tục để xử lý vật chất gây ô nhiễm khí quyển một cách hiệu quả.

Quản lý xả thải hóa chất

LG Display vận hành chế độ kiểm tra trước tất cả các loại hóa chất được đưa vào sử dụng tại các nhà máy trong nước cũng như các pháp nhân ở nước ngoài để kiểm tra xem có tuân thủ các tiêu chuẩn của công ty cũng như có phù hợp với các quy định pháp liên quan hay không. Ngoài ra, công ty cũng chỉ định các vật chất cấm đưa vào sử dụng, thiết lập nguyên tắc quản lý vật chất thay thế và hoạt động phát triển vật chất thay thế (Quản lý tình hình sử dụng, thực hiện kiểm tra tại cơ sở sản xuất v.v...) để phòng ngừa tác động xấu đến sức khỏe của người lao động. Về mặt tăng cường đào tạo/phòng ngừa tai nạn hóa chất, công ty cũng thực hiện quản lý việc đào tạo những người lao động tiếp xúc trực tiếp với hóa chất, liên kết với hệ thống đào đào tạo nội bộ và chia sẻ thông tin về các hóa chất để người lao động có thể tiếp cận các tài liệu như Bảng chỉ dẫn an toàn hóa chất (MSDS) mới nhất. Về bên ngoài, công ty đang cố gắng hết sức để ngăn ngừa tai nạn hóa chất bằng cách thường xuyên chia sẻ kế hoạch phòng ngừa và ứng phó tai nạn hóa chất với các tổ chức liên quan, người dân sống lân cận và các cơ quan liên quan.

Chu trình quản lý hóa chất

 • Đưa vào áp dụng (Kiểm tra tính an toàn trước)

  • Đăng ký mới

  • Phê duyệt trước

  • Mua

  • Kiểm tra áp dụng

  • Thẩm định trước các loại hóa chất

   Từ chối Ngăn chặn mua

  • Áp dụng
   trong nước

   Thẩm định khai báo nhập khẩu hóa chất

   Từ chối Nhập khẩu Ngăn chặn thông quan

  • Mua/Thông quan

 • Lưu trữ / Sử dụng
  (Hoạt động an toàn
  phòng ngừa)

  • Nhập kho

  • Lưu trữ

  • Sử dụng

  • Sử dụng an toàn

   • Ghi chú
    hóa chất *

   • Giáo dục

   • Kiểm tra/ Kiểm định/ Đánh giá

   • Sử dụng dụng cụ bảo hộ an toàn

 • Ứng phó
  khẩn cấp

  • Ứng phó khẩn cấp

  • Ứng phó
   khẩn cấp
   (Huấn luyện)

  • Khai báo sự cố hóa học

* Công bố Bảng chỉ dẫn An toàn Hóa chất (MSDS, Material Safety Data Sheet)

TOP