메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME ESG > Môi trường > Hiệu suất tài nguyên

Hiệu suất tài nguyên

Quản lý nguồn tài nguyên nước

LG Display không thể tránh được việc sử dụng nhiều nước trong các công đoạn khác nhau do đặc tính về tẩy rửa của ngành. Do đó, để đảm bảo nguồn tài nguyên nước ổn định, công ty dồn toàn bộ nỗ lực tiên phong để tiến hành phân tích toàn bộ quá trình sử dụng nước và kiểm tra xem các cơ sở sản xuất có nằm ở các khu vực thiếu nước hay khủng hoảng về nước hay không, đánh giá khủng hoảng về tài nguyên nước và lập chiến lược ứng phó. Cùng với đó, công ty cũng hạn chế tối đa việc sử dụng nước để phát huy cao nhất hiệu quả của việc sử dụng nguồn tài nguyên nước, đồng thời công ty cũng nỗ lực hết sức trong việc làm sạch nước thải đã phát sinh trong quá trình sản xuất để có thể tái sử dụng với khối lượng nhiều nhất có thể.

Quản lý phế thải

LG Display cố gắng để hạn chế tối đa các tác động môi trường tiêu cực ảnh hưởng đến môi trường với các hoạt động kinh doanh như việc quản lý xả thải một cách có hệ thống. Cùng với đó, công ty cũng đang cải tiến chu trình sản xuất từ bước thiết kế, sản xuất cho đến bước xử lý để giảm lượng phế thải phát sinh tại nguồn. Ngoài ra, công ty cũng xúc tiến các hoạt động tìm kiếm các công nghệ và doanh nghiệp tái chế liên quan, công nhận tài nguyên tuần hòa và đăng ký sở hữu công nghệ tái chế rác thải để nâng cao tỷ lệ tái chế phế thải.
Thông qua các nỗi lực giảm lượng phát thải phế thải và mở rộng tái chế chất thải bền vững như mở rộng việc tái sử dụng bao bì đóng gói sản phẩm, công nhận tài nguyên tuần hoàn, sử dụng nguyên phụ liệu tái chế v.v..., LG Display đã đạt 109% mục tiêu giảm lượng phát thải phế thải với mức 250,997 tấn so với mức 273,554 tấn năm 2022 và các cơ sở sản xuất trong nước đã đạt 99.5% tỷ lệ tái chế phế thải vào năm 2022. Công ty dự định sẽ xúc tiến các hoạt động đa dạng khác nhau với mục tiêu nâng tỷ lệ tái chế chứng nhận không chôn lấp phế thải lên mức 100% vào năm 2030.

TOP