메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME ESG > Môi trường > Sản phẩm thân thiện với môi trường

Sản phẩm thân thiện với môi trường

Trách nhiệm sản phẩm

LG Display định nghĩa 'Trách nhiệm sản phẩm' là 4 lĩnh vực kĩ thuật môi trường quan trọng và mong muốn tiên phong phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường bằng cách hạn chế tối đa việc sử dụng các nguồn tài nguyên mới và các vật chất có hại, đồng thời giảm thiểu các vấn đề môi trường trong toàn bộ quá trình lập kế hoạch, phát triển, sản xuất, tiêu thụ, xử lý tiêu hủy sản phẩm. Đặc biệt, trách nhiệm sản phẩm hướng đến giảm tối đa tiêu thụ điện năng của sản phẩm, sử dụng nguyên liệu thân thiện với môi trường trên nền tảng quản lý và chứng nhận minh bạch toàn bộ các chu trình.

Định hướng trách nhiệm sản phẩm

Điện năng
sản phẩm
Vật chất
có hại
Khái niệm
cơ bản
Đánh giá toàn bộ quá trình
Định hướng trách nhiệm sản phẩm
Giai đoạn trước sản xuất (Nguyên vật liệu/Linh kiện) Giai đoạn sản xuất (Chu trình/Trang thiết bị) Giai đoạn sau sản xuất (Sản xuất)
Công nghệ OLED/LCD điện năng tiêu thụ thấp Sản phẩm tiết giảm năng lượng
Công nghệ vật liệu/linh kiện
tái chế - Recycled
Sản phẩm áp dụng 3R
Công nghệ tiết giảm chu trình/linh kiện - Reduce
Công nghệ thay thế vật chất
bị hạn chế - Replace
Xây dựng hệ thống đánh giá môi trường sản phẩm
Định hướng
 • Tiết giảm điện năng
  tiêu thụ
 • Sử dụng vật liệu
  tái chế
 • Đánh giá và chứng nhận minh bạch

Thực hiện đánh giá toàn bộ quá trình

LG Display đánh giá tính thân thiện với môi trường của toàn bộ quá trình vòng đời của sản phẩm và sử dụng vào việc phát triển công nghệ hoặc sản phẩm thân thiện với môi trường với mục đích sản xuất ra những sản phẩm bền vững, thân thiện với môi trường. Vào năm 2021, công ty đã áp dụng chế độ đánh giá toàn bộ quá trình (LCA) và thực hiện đánh giá toàn bộ quá trình theo chuỗi ISO 14040. Công ty thực hiện đánh giá các tác động đến môi trường với 6 phạm trù ảnh hưởng: nóng lên của trái đất, cạn kiệt tài nguyên, phá hủy tầng Ozone, A-xít hóa, phú dưỡng, sương mù quang hóa.
Công ty thực hiện đánh giá tác động môi trường theo từng giai đoạn thông qua đánh giá toàn bộ quá trình (LCA) để thông qua đó, hướng tới các sản phẩm thân thiện với môi trường bền vững. Để hạn chế tối đa tác động môi trường, công ty cũng không ngừng nỗ lực để phản ánh các kết quả đánh giá vào toàn bộ chu trình và ứng dụng vào việc phát triển các công nghệ sản xuất hoặc vật liệu thân thiện với môi trường. Trong năm 2022 vừa qua, công ty đã hoàn thành đánh giá toàn bộ quá trình (LCA) đối với 21.5% sản phẩm bán ra và mục tiêu năm 2023 là 40% số sản phẩm bán ra. Sau đó, công ty cũng có kế hoạch sẽ thực hiện mở rộng liên tục phạm trù ảnh hưởng và nhóm sản phẩm.

Chỉ tiêu thành quả môi trường sản phẩm ESG

Cùng với việc ESG trở nên phức tạp hơn, nhu cầu của khách hàng về trách nhiệm sản phẩm cũng ngày càng đa dạng hơn và các quy định pháp lý về môi trường sản phẩm ngày càng phức tạp hơn. Phản ánh các yêu cầu ngày càng tăng cả bên trong và bên ngoài, LG Display phát triển Chỉ số thành quả sản phẩm ESG (Eco-Index), công cụ để đánh giá hiệu suất môi trường của sản phẩm với các chỉ số cho từng lĩnh vực môi trường và tiến hành đánh giá sản phẩm. Ngoài ra, dựa trên kết quả đánh giá, công ty đang đưa ra - khắc phục các vấn đề môi trường có thể cải thiện. LG Display có kế hoạch sẽ liên tục nâng cấp chỉ số thành quả sản phẩm ESG (EcoIndex) hiện có để phản ánh các tình huống bên trong và bên ngoài, đồng thời sử dụng chỉ số này để phát triển và đánh giá sản phẩm.

Trình tự chỉ tiêu thành quả môi trường sản phẩm ESG

 • Cảm nhận các nội dung yêu cầu bên trong và bên ngoài
  Nội dung yêu cầu
  khách hàng
  Chỉ tiêu ESG của
  công ty mẹ
  Quy định pháp lý
  (RoHS, ErP v.v...)
  Chỉ tiêu đánh giá bên ngoài
  (DJSI, KCGS v.v...)
  Vật phẩm cải tiến môi
  trường tự phát
 • Lựa chọn Hạng mục Lĩnh vực môi trường
  Ứng phó khí hậu
  Tuần hoàn tài nguyên
  Vật chất có hại
 • Chỉ tiêu thành quả sản phẩm chính
  Tiết giảm lượng xả thải Carbon
  Sử dụng vật liệu tái chế
  Tiết giảm vật chất có hại
 • Đánh giá chỉ tiêu thành quả sản phẩm
  (Áp dụng cho chu trình phát triển)
  Sản phẩm cỡ lớn
  Sản phẩm cỡ vừa
  Sản phẩm cỡ nhỏ
 • Phát hiện -
  Khắc phục các vấn đề môi trường có thể cải thiện

Chứng nhận sản phẩm thân thiện với môi trường

Với mong muốn cung cấp các thông tin môi trường sản phẩm đáng tin cậy cho khách hàng, LG Display đã nhận được các chứng nhận thân thiện với môi trường về lượng khí thải Carbon của sản phẩm, vật chất có hại, tái chế, công nghệ xanh v.v...thông qua Cơ quan chứng nhận độc lập thứ ba.

Chứng nhận lượng khí thải Carbon của sản phẩm

Năm 2022, LG Display đã nhận được chứng nhận về lượng khí thải Carbon của sản phẩm từ Carbon Trust, cơ quan chứng nhận thân thiện với môi trường quốc tế đối với dòng OLED TV đầu tiên trong ngành màn hình và vào năm 2023, công ty cũng đã nhận được chứng nhận tiết lượng khí thải Carbon của sản phẩm từ TUV Rheinland, cơ quan chứng nhận thân thiện với môi trường toàn cầu đối với Module màn hình máy tính xách tay và màn hình máy tính đầu tiên trong ngành. Các chứng nhận mà công ty đã nhận được chứng minh lượng xả thải khí nhà kính và lượng tiết giảm khí nhà kính trong toàn bộ quá trình của sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn đánh giá lượng xả thải khí Carbon toàn cầu (PAS 2050). Trong năm 2024, LG Display có kế hoạch sẽ mở rộng chứng nhận lượng khí thải Carbon của sản phẩm sang các nhóm sản phẩm chính bao gồm module màn hình cho xe hơi.

Chứng nhận SGS

Năm 2023, LG Display đã nhận được chứng nhận SGS Eco Label với màn hình máy tính, module máy tính xách tay từ SGS, cơ quan kiểm định - chứng nhận toàn cầu. Chứng nhậnSGS Label được trao sau khi đã kiểm tra xem có sử dụng các vật chất có hại và có tái chế sản phẩm với hệ thống quản lý vật chất có hại trong quá trình phát triển và sản xuất sản phẩm hay không. Năm 2017, lần đầu tiên công ty đã được cấp chứng nhận SGS Eco Label cho sản phẩm OLED TV Module và từ sau đó, với việc mở rộng các nhóm sản phẩm, công ty luôn nhận được thêm các chứng nhận mỗi năm.

Sử dụng và quản lý vật chất có hại trong sản phẩm

LG Display đang xây dựng chu trình và chương trình quản lý vật chất có hại để phát triển và sản xuất các sản phẩm không có hại đến con người và môi trường. Trong tương lai, chúng tôi sẽ nỗ lực để tạo ra các sản phẩm an toàn với con người và môi trường bằng các ứng phó trước với các thay đổi về quy định pháp lý cả trong và ngoài nước liên quan đến vật chất có hại.

Chương trình quản lý vật chất có hại trong sản phẩm

LG Display xây dựng Cổng 4 bước từ bước đăng ký công ty hợp tác cho đến bước sản xuất đại trà để đáp ứng các quy định về môi trường trong và ngoài nước như EU RoHS*, REACH v.v…quy định về hạn chế sử dụng vật chất có hại nhất định để vận hành chương trình quản lý vật chất có hại. Ngoài ra, để ứng phó trước với 4 nhóm vật chất được quy định mới (4 loại Phthalate ***) đã được đưa vào Đề án Luật RoHS vào năm 2016 và chính thức có hiệu lực từ ngày 22 tháng 7 năm 2019, công ty chúng tôi đã thay thế trước các yếu tố rủi ro tiềm ẩn, xây dựng quy trình quản lý ổn định hơn. Để xây dựng quy trình này, chúng tôi đã thiết lập chiến lược ứng phó của riêng mình bằng cách tìm hiểu trước các xu hướng quy định thông qua hợp tác với các đơn vị bên ngoài và đề ra - áp dụng các phương án quản lý hiệu quả thông qua hợp tác với các bộ phận phát triển/ thu mua/ chất lượng/ phân tích.
RoHS(Chỉ thị về hạn chế các chất nguy hiểm -The Restriction of the use of certain Hazardous Substances in electrical and electronic equipment) : Quy định hạn chế sử dụng các chất có hại đến cơ thể như chì, thủy ngân, Cadium v.v… REACH (Quy định về đăng ký, đánh giá, cấp phép và hạn chế hóa chất - Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of CHemicals): Hệ thống quy chế của Liên minh Châu Âu về hóa chất DEHP, Bis(2-ethylhexyl phthalate, BBP, Benzyl butyl phthalate, DBP, Dibutyl phthalate, DIBP, Diisobutyl phthalate
 1. Gate 01Bước đăng ký doanh nghiệp hợp tác
  • Thực hiện Kiểm tra (Audit) trước khi đăng ký nhà cung cấp mới
  • Kiểm tra chu trình ứng phó vật chất nguy hiểm
 2. Gate 02Bước phát triển linh kiện
  • Thực hiện đánh giá tính môi trường cho toàn bộ sản phẩm phát triển
  • Thẩm định hồ sơ, XRF*, Phân tích chi tiết (3 Bước)
 3. Gate 03Bước phát triển sản phẩm
  • Thực hiện đánh giá tính môi trường Model
  • Thực hiện dán nhãn sản phẩm
   (RoHS Verified)
 4. Gate 04Giai đoạn sản xuất đại trà
  • Quản lý chu trình thông qua kiểm tra định kỳ toàn bộ sản phẩm sản xuất đại trà
  • Thực hiện kiểm tra từng cấp thông qua đánh giá rủi ro
XRF (X-Ray Fluorescence(Spectrometer)) : Thiết bị phân tích huỳnh quang tia X để phân tích vật chất có hại thuận tiện

Hệ thống quản lý chất có hại trong sản phẩm

LG Display phân loại vật chất có hại thành 3 cấp Level A-I, A-II, B để vận hành 'Hệ thống quản lý vật chất có hại trong sản phẩm' và quản lý hiệu quả. Đặc biệt, ngoài các vật chất bị cấm trong các quy chế về vật chất có hại toàn cầu, chúng tôi cũng chỉ định cả các vật chất có hại đến cơ thể và môi trường vào vật chất Level B để đồng thời phát triển các công nghệ và linh kiện thay thế nhằm không ngừng thúc đẩy các hoạt động tự tiết giảm - loại bỏ các vật chất có hại khác ngoài quy chế trong nỗ lực mở rộng áp dụng vào các sản phẩm của công ty.
Phân loại vật chất có hại trong sản phẩm
 1. Level A-Ⅰ
  • Chì, Cadmium, thủy ngân, Crom hóa trị 6 và các hợp chất, PBB, PBDE, Phthalate, và các chất chống cháy Brom hóa khác và các chất chống cháy gốc Clo khác
 2. Level A-Ⅱ
  • Các vật chất bị cấm theo quy định pháp lý và các thỏa ước khác ngoài Level A-I là các vật chất do công ty khách hàng chỉ định cấm như PCB, PCN, Amiăng, hợp chất Organotin, vật chất phá hủy tầng Ôzôn v.v...
 3. Level B
  • Các chất hiện không bị cấm nhưng đang có kế hoạch cắt giảm hoặc loại bỏ dần trong tương lai như hóa chất hữu cơ dễ bay hơi, vật chất sẽ được đưa vào quy chế RoHS, vật chất trong điều khoản ngoại lệ của RoHS, chất ứng có rủi ro cao trong REACH v.v....
TOP