메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME ESG > Môi trường > Ứng phó biến đổi khí hậu

Ứng phó biến đổi khí hậu

Chiến lược ứng phó biến đổi khí hậu

LG Display nhận thức rằng biến đổi khí hậu là một rủi ro nghiêm trọng và cũng là cơ hội mang tính chiến lược để nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Nhận ra được mức độ nghiêm trọng của vấn đề do biến đổi khí hậu gây ra, với tư cách là một doanh nghiệp sản xuất toàn cầu, chúng tôi đang tập trung nhiều nỗ lực khác nhau như thiết lập và quản lý các mục tiêu giảm thiểu khí nhà kính, xây dựng hệ thống tổ chức và đầu tư trang thiết bị v.v… để hạn chế tối đa tác động của biến đổi khí hậu trong toàn bộ hoạt động kinh doanh. Trong tương lai, LG Display cũng sẽ không ngừng cố gắng để tiết giảm lượng khí thải Carbon cho đến năm 2050 để đóng góp vào kế hoạch trung hòa Carbon của chính phủ Hàn Quốc.

Mục tiêu giảm khí thải nhà kính trong toàn công ty (So với năm tiêu chuẩn: năm 2014)

Năm 2030
40%
Chiến lược trung hạn
 • Tích cực tham gia vào chính sách của chính phủ về biến đổi khí hậu và ứng phó
 • Giảm lượng khí gas sử dụng trong các thiết bị sản xuất
 • Đầu tư vào thiết bị tiết giảm để loại bỏ bằng cách phân hủy khí gas
 • Phát triển và áp dụng Thiết bị sản xuất tiêu thụ điện thấp / Công nghệ tiện ích
 • Chuyển đổi mang tính chiến lược từ nhiệt điện sang năng lượng tái tạo mới
Năm 2050
90%
Chiến lược dài hạn
 • Chu trình không phát thải khí nhà kính / chu trình không khí thải nhà kính
 • Chuyển đổi sang năng lượng tái tạo mới
 • Phát triển và áp dụng công nghệ tiết giảm phát thải hiệu suất cao khí gas (Hiệu suất tiết giảm trên 95%)
 • Phát triển khí thay thế ít carbon · thân thiện với môi trường
 • Tăng tốc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo mới thông qua việc tham gia RE100
 • Liên tục phát triển sản phẩm thân thiện với môi trường tiêu thụ điện thấp

Ứng phó với rủi ro về biến đổi khí hậu

LG Display chủ động quản lý rủi ro bằng cách kiểm tra, phát hiện các yếu tố rủi ro bên trong và bên ngoài để phản ứng nhanh chóng. Chúng tôi phân tích trước các rủi ro liên quan đến môi trường kinh doanh như tính bất ổn, tổn thất cơ hội, thiệt hại về người, gián đoạn kinh doanh v.v..., đồng thời lựa chọn các rủi ro chính theo khả năng xảy ra và mức độ ảnh hưởng cũng như xây dựng hệ thống phòng ngừa và quản lý.

Ứng phó với rủi ro về biến đổi khí hậu
Rủi ro chuyển đổi Thời điểm Ảnh hưởng về mặt tài chính Phương án đối phó Yếu tố cơ hội
Rủi ro chuyển đổi Chính sách/Quy chế Ngắn hạn
 • Tăng chi phí mua quyền phát thải
 • Tăng chi phí phụ tải phát thải khí nhà kính
 • Tăng chi phí thuế Carbon
 • Thay thế khí công đoạn thành khí GWP và đầu tư thiết bị tiết giảm khí
 • Chuyển đổi năng lượng tái tạo thông qua Giải pháp xanh
 • Tiết giảm khí nhà kính thông qua đầu tư bổ sung thiết bị tiết giảm bằng cách bán quyền phát thải thặng dư
Kỹ thuật Dài hạn
 • Tăng chi phí Nghiên cứu & Phát triển để chuyển đổi công nghệ và thiết bị ít Carbon
 • Phát triển công nghệ điện năng/Carbon thấp
 • Phát triển vật liệu và linh kiện thân thiện với môi trường
 • Đảm bảo và đa dạng hóa các nguồn tài nguyên thay thế
Thị trường Trung hạn
 • Giảm doanh thu do giảm nhu cầu sản phẩm do không đáp ứng được yêu cầu của người tiêu dùng
 • Phát triển và mở rộng sản phẩm kinh tế thân thiện áp dụng công nghệ ít Carbon
 • Tăng khả năng tiếp cận thị trường mới (Mua năng lượng tái tạo)
Danh tiếng Dài hạn
 • Giảm doanh thu do giảm sút danh tiếng
 • Công khai mở rộng nội bộ và bên ngoài thông tin thân thiện với môi trường (Hoạt động và thành quả)
 • Thực hiện tín dụng xanh (Phát hành trái phiếu xanh)
 • Mở rộng cơ hội huy động vốn thông qua thu hút đầu tư
Rủi ro vật lý Mang tính ngắn hạn Ngắn hạn
 • Giảm năng lực sản xuất của cơ sở kinh doanh do mưa bão, lũ lụt, hạn hán
 • Đầu tư cơ sở tái sử dụng nước thải
 • Tiết giảm lượng sử dụng nước dùng thông qua cải tiết thiết bị và chu trình
 • Tiết giảm nguyên giá thông qua gia tăng hiệu suất sử dụng năng lượng
 • Nâng cao mức độ ưa thích của người tiêu dùng cùng với việc sử dụng năng lượng ít Carbon
Mang tính dài hạn Dài hạn
 • Tổn thất giá trị tài sản hữu hình như tòa nhà, nhà máy, thiết bị máy móc và sụt giảm giá trị
 • Tăng chi phí vận hành và chi phí vốn
 • Hiệu suất hóa năng lượng thông qua đánh giá thiết bị và chu trình tại cơ sở kinh doanh
 • Cung cấp hơi sử dụng nhiệt đốt chất thải

Đầu tư thiết bị
giảm thiểu khí nhà kính

LG Display đang nỗ lực giảm thiểu khí thải nhà kính. Công ty cũng đang thực hiện đầu tư theo quy mô lớn cho môi trường như thay thế khí SF6 là nguyên nhân phát thải chính của khí nhà kính bằng khí có GWP (Chỉ số làm nóng lên toàn cầu) thấp hơn, lắp đặt thiết bị giảm thiểu trong các chu trình sử dụng khí nhà kính như SF6 và NF3… Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo năng lực cạnh tranh ứng phó với rủi ro của biến đổi khí hậu và đáp ứng các yêu cầu của cơ chế mua bán khí thải, LG Display cũng thực hiện các dự án tiết giảm năng lượng trong toàn công ty. Thông qua đó đã tiết giảm được 1,708,567 tấn khí nhà kính CO2 trong năm 2021 và công ty phát triển và áp dụng công nghệ giảm phát thải khí hiệu suất đồng thời xây dựng kế hoạch chuyển đổi chiến lược sang năng lượng tái tạo và sẽ không ngừng phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường tiêu thị điện năng thấp để đạt mục tiêu phát thải khí nhà kính về mức Không trong các chu trình sản xuất trong tương lai.

Lượng khí nhà kính giảm xuống (Trong nước)

(Đơn vị : tCO2eq)

 • 20191,205,337
 • 20201,436,426
 • 20211,708,567

Đưa vào áp dụng và sử
dụng năng lượng tái tạo

LG Display cũng đang tích cực tham gia vào chính sách chuyển đổi điện năng tiêu thụ từ nhiên liệu hóa thạch thành năng lượng tái tạo mới. Vào năm 2021, khi Hàn Quốc thực thi chế độ sử dụng năng lượng tái tạo mới, chúng tôi đã chuyển đổi 57.2GWh tương đương với 100% điện năng được sử dụng trong tất cả các tòa nhà văn phòng của các cơ sở sản xuất kinh doanh trong nước thành năng lượng tái tạo mới và vào năm 2022 đã chuyển đổi được 1,096GWh, gấp 19 lần so với năm trước.

Hoạt động tăng trưởng xanh đồng hành
cùng doanh nghiệp hợp tác

LG Display đang điều hành Tư vấn SCM xanh và Đối tác Carbon với mục đích lan tỏa các hoạt động bảo vệ môi trường cho các công ty đối tác và hỗ trợ các dự án tăng trưởng xanh đồng hành. Thông qua dự án Tư vấn SCM xanh (Green SCM Consulting), công ty cung cấp kỹ thuật chuẩn đoán năng lượng và hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác trong việc ứng phó trước với các quy định về khí thải nhà kính. Ngoài ra, công ty cũng thúc đẩy tăng trưởng xanh đồng hành bằng việc cung cấp các biện pháp quản lý theo dõi định kỳ và khuyến khích đánh giá bổ sung ngay tại thời điểm mua hàng bằng cách vận hành chế độ chứng nhận đối tác carbon đối với các nhà cung cấp đã thực hiện thành công tư vấn SCM xanh. Từ năm 2013, LG Display đã thực hiện kiểm tra và hỗ trợ công nghệ về quản lý môi trường toàn diện nhằm tăng cường khả năng đáp ứng và tuân thủ các quy định pháp lý về môi trường cho các nhà cung cấp.

Tham gia vào các sáng
kiến ​​toàn cầu

LG Display đã ra mắt Hội đồng Công nghiệp LCD Thế giới (WDICC) vào năm 2001 với nỗ lực tăng cường tính thân thiện với môi trường của ngành công nghiệp màn hình. Cùng với các doanh nghiệp màn hình Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Trung Quốc, chúng tôi đang thực hiện giảm phát thải chất thải tiết kiệm năng lượng và nước, các hoạt động trao đổi thông tin và công nghệ nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Ngoài ra, LG Display còn tham gia vào Dự án Công bố Các-bon (CDP), được công nhận là cơ quan toàn cầu trong lĩnh vực công bố thông tin môi trường và tích cực công khai các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu và khí nhà kính cũng như trao đổi với các bên liên quan.

CDP
TOP