메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME ESG > Môi trường > Ứng phó biến đổi khí hậu

Ứng phó biến đổi khí hậu

Thúc đẩy trung lập Carbon (Net-Zero) vào năm 2050

Vào tháng 4 năm 2023, công ty màn hình LG đã thành lập Ủy ban ESG để ứng phó với biến đổi khí hậu, một bài toán chung của toàn nhân loại, đồng thời thẩm định và phê duyệt Tuyên bố Thúc đẩy Trung lập Carbon năm 2050. Ngoài ra, công ty đã thiết lập lộ trình để đạt được trung lập Carbon bằng cách giảm 53% lượng khí thải vào năm 2030 và giảm 67% vào năm 2040 so với năm 2018 bao gồm Scope 1 (Phát thải trực tiếp) và Scope 2 (Phát thải gián tiếp) tại các cơ sở sản xuất trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, để giảm khí nhà kính, công ty dự định thúc đẩy phát triển tháp rửa khí hiệu suất cao cho khí công đoạn, phát triển các công nghệ thay thế Carbon thấp, tăng cường các hoạt động tiết kiệm điện trong toàn công ty, mở rộng chuyển đổi sang năng lượng tái tạo v.v... và công ty cũng có kế hoạch sẽ đạt được Trung lập Carbon vào năm 2050 thông qua việc cân đối bên ngoài về lượng phát thải khí tàn dư khó tiết giảm về mặt kỹ thuật sau khi đã thực hiện hoạt động tiết giảm nội bộ. Thông qua việc vận hành ESG (Ủy ban ESG), công ty sẽ thường xuyên kiểm tra - báo cáo về tình hình thực hiện trung lập Carbon để tăng cường khả năng thực hiện trung lập Carbon vào năm 2050 cũng như dự định tăng cường thúc đẩy liên tục lộ trình này.

Phương tiện tiết giảm chủ yếu

Phân loại
 • Tiết giảm nội bộ
 • Tiết giảm bên ngoài
Trực tiếp
(Khí công đoạn)
Gián tiếp
(Điện năng)
 • Nâng cao hiệu suất công đoạn

  • Tối ưu hóa lượng khí sử dụng
  • Lắp đặt thiết bị tiết giảm khí công đoạn SF5/CF4: Hiệu quả tiết giảm 90%
  • Tối ưu hóa lượng điện sử dụng Hoạt động tiết giảm điện trong toàn công ty
  • Áp dụng phát triển thiết bị sản xuất và thiết bị tiện ích tiêu thụ điện năng thấp
 • +
 • Công nghệ mới của tương lai

  • Phát triển thiết bị tiết giảm hiệu suất cao SF6/CF4: Hiệu quả 90 → 95% N20: Phát triển công nghệ tiết giảm
  • Phát triển khí thay thế thân thiện với môi trường
  • Nâng cao hiệu suất vận hành thiết bị bằng cách áp dụng công nghệ IoT·AI đổi mới nghiệp vụ thông qua DX
 • +
 • Carbon Free Energy

  • Chuyển đổi sang năng lượng tái tạo
 • +
 • Cân đối bên ngoài

  • Kinh doanh trồng rừng
  • Mua quyền phát thải cân đối

Ứng phó với rủi ro về biến đổi khí hậu

LG Display chủ động quản lý rủi ro bằng cách kiểm tra, phát hiện các yếu tố rủi ro bên trong và bên ngoài để phản ứng nhanh chóng. Chúng tôi phân tích trước các rủi ro liên quan đến môi trường kinh doanh như tính bất ổn, tổn thất cơ hội, thiệt hại về người, gián đoạn kinh doanh v.v..., đồng thời lựa chọn các rủi ro chính theo khả năng xảy ra và mức độ ảnh hưởng cũng như xây dựng hệ thống phòng ngừa và quản lý.

Response to climate change risks
Loại hình rủi ro Thời gian ảnh hưởng Ảnh hưởng về mặt tài chính Phương án ứng phó Yếu tố cơ hội
Ngắn hạn Trung dài hạn
Rủi ro chuyển đổi Chính sách và quy chế Chính sách và quy chế liên quan đến khí nhà kính đã được tăng cường V V
 • Tăng chi phí mua quyền phát thải
 • Tăng chi phí nợ phát thải khí nhà kính
 • Tăng chi phí thuế Carbon
 • Đầu tư trang thiết bị giảm thải khí nhà kính và thay thế khí thân thiện với môi trường
 • Tạo ra lợi nhuận bán quyền phát thải thặng dư
Tăng tiền điện V V
 • Tăng nguyên giá sản phẩm do tiền điện tăng
 • Giảm chi phí điện thông qua việc tiết giảm điện năng tiêu thụ
 • Hợp đồng cố định dài hạn PPA về năng lượng tái tạo
 • Giảm thải Carbon thông qua hợp đồng PPA về năng lượng tái tạo
Công nghệ Áp dụng công nghệ mới thân thiện với môi trường của tương lai để tiết giảm khí nhà kính - V
 • Tăng chi phí R&D để chuyển đổi công nghệ và thiết bị Carbon thấp
 • Phát triển công nghệ Năng lượng/Carbon thấp
 • Phát triển vật liệu và linh kiện thân thiện với môi trường
 • Đảm bảo và đa dạng hóa các nguồn lực thay thế
Thị trường Tăng nhu cầu tiết giảm khí nhà kính của khách hàng V V
 • Giảm doanh thu do sụt giảm nhu cầu về sản phẩm do không đáp ứng được đòi hỏi của người tiêu dùng
 • Phát triển và đa dạng hóa các sản phẩm thân thiện với môi trường áp dụng công nghệ Carbon thấp
 • Củng cố năng lực cạnh tranh thông qua việc tăng cường kinh doanh cùng khách hàng
Danh tiếng Ứng phó với biến đổi khí hậu của nhà đầu tư Tăng mức độ quan tâm đến các nỗ lực V V
 • Giảm đầu tư do sụt giảm đánh giá ESG
 • Công khai mở rộng thông tin thân thiện với môi trường trong và ngoài công ty (Hoạt động và thành quả)
 • Thực hiện tín dụng xanh (Phát hành trái phiếu xanh v.v…)
 • Mở rộng cơ hội huy động vốn thông qua việc thu hút đầu tư
Rủi ro về mặt vật lý Cấp tính Nóng bức - V
 • Tăng chi phí vận hành do việc gia tăng lượng điện sử dụng cho các thiết bị làm lạnh
 • Tiết kiệm điện tiêu thụ thông qua việc cải tiến hiệu suất của máy làm lạnh
 • Nâng cao hiệu suất sử dụng năng lượng thông qua việc đánh giá thiết bị và chu trình công đoạn tại cơ sở sản xuất
 • Giảm nguyên giá thông gia việc gia tăng hiệu quả của năng lượng
 • Nâng cao mức độ ưa thích của người tiêu dùng bằng việc sử dụng năng lượng Carbon thấp
Mãn tính Tăng nhiệt độ bình quân

Giảm phát thải khí nhà kính

Đầu tư trang thiết bị giảm thải khí công đoạn & Phát triển công nghệ tiết giảm hiệu suất cao Từ năm 2018, Công ty Màn hình LG đã đầu tư khoảng 51 tỷ Won để xây dựng Hệ thống (Tháp rửa khí Plasma) cho phép có thể giảm hơn 90% lượng khí thải nhằm giảm lượng khí thải nhà kính do khí nhà kính (F-Gas) được sử dụng trong công đoạn khắc Axit khô trong chu trình sản xuất và hệ thống này đã được lắp đặt tại các cơ sở sản xuất. Kết quả là đến năm 2022, công ty đã có thể giảm 1.52 triệu tấn khí thải nhà kính từ khí đốt của công đoạn. Ngoài ra, công ty cũng đangkết hợp với các nhà sản xuất thiết bị để phát triển công nghệ giảm phát thải hiệu suất cao bằng cách sử dụng chất xúc tác(Catalyst/Heat) nhằm giảm thiểu tối đa hướng tới mục tiêu hiệu suất giảm đạt trên 95% vào năm 2030 và trên 99% vào năm 2050 . Để giảm lượng khí thải từ khí nhà kính (N2O) sử dụng trong công đoạn lắng đọng, công ty có kế hoạch phát triển các công nghệ giảm thiểu đến trước năm 2030 và đồng thời phát triển, đưa vào sử dụng các thiết bị có hiệu suất tiết giảm từ 80% trở lên vào năm 2050. Hoạt động tiết kiệm điện liên tục trong toàn công ty Công ty Màn hình LG thành lập tổ chức chuyên môn về tiết kiệm năng lượng để thúc đẩy các hoạt động tiết kiệm năng lượng một cách có hệ thống. Nhờ việc thực hiện các hoạt động như sản xuất nước lạnh, cải thiện hiệu suất của máy làm lạnh bằng cách tận dụng nhiệt thải từ máy nén CDA, công ty đã tiết kiệm được 454 GWh điện trong năm 2022, giảm tổng cộng 210,000 tấn khí thải nhà kính. Ngoài ra, như một phần của việc tăng cường các hoạt động tiết kiệm điện, công ty đã phát triển và đưa vào sử dụng công tắc thông minh CDA (Smart Control) để tối ưu hóa các thiết bị sản xuất và tiện ích, thúc đẩy nâng cao tính năng công tắc thông minh của thiết bị làm lạnh, và công ty cũng có kế hoạch sẽ xúc tiến thay đổi hệ thống chiếu sáng của máy phơi sáng cũng như thay đổi nguồn (Source) của thiết bị Laser có hiệu suất cao để phát triển các thiết bị sản xuất tiêu thụ điện ít - đạt hiệu suất cao.

Lượng xả thải khí nhà kính năm 2022 (tCO2eq)

 • 20202,181,278
 • 20212,091,506
 • 20221,158,706
 • 20204,563,615
 • 20214,944,477
 • 20224,536,176
 • 2020232,927
 • 2021223,797
 • 2022261,501

Mở rộng chuyển đổi năng lượng tái tạo

Công ty Màn hình LG đang tích cực chuyển đổi điện năng được sản xuất từ nhiên liệu hóa thạch sang năng lượng tái tạo được sản xuất thông qua các phương pháp thân thiện với môi trường như năng lượng mặt trời, năng lượng gió, năng lượng nước v.v.... Bên cạnh việc bắt đầu chuyển đổi sang năng lượng tái tạo từ năm 2021 thông qua Chế độ Green Premium được triển khai đồng thời tại các cơ sở sản xuất trong nước và thực hiện chế độ sử dụng năng lượng tái tạo tại Hàn Quốc, chúng tôi cũng đang chuyển đổi sang năng lượng tái tạo thông qua việc mua REC tại các cơ sở sản xuất ở Trung Quốc, Việt Nam. Trong năm 2022, chúng tôi đã chuyển đổi 13% lượng điện năng tiêu thụ trong toàn công ty sang năng lượng tái tạo tương đương với 1,096GWh và gấp 19 lần so với năm trước. Thông qua đó, công ty đã tiết giảm được 62 triệu tấn khí thải nhà kính. Trong tương lai, chúng tôi dự định sẽ mở rộng dần việc sử dụng năng lượng tái tạo bằng cách xem xét các phương tiện năng lượng tái tạo đa dạng khác nhau như PPA) v.v... và kế hoạch đến năm 2050 sẽ chuyển đổi 100% lượng điện năng sử dụng tại các cơ sở sản xuất ở Trung Quốc và Việt Nam sang năng lượng tái tạo.

Quản lý ESG tương sinh cùng các đơn vị hợp tác

LG Display đang điều hành Tư vấn SCM xanh và Đối tác Carbon với mục đích lan tỏa các hoạt động bảo vệ môi trường cho các công ty đối tác và hỗ trợ các dự án tăng trưởng xanh đồng hành. Thông qua dự án Tư vấn SCM xanh (Green SCM Consulting), công ty cung cấp kỹ thuật chuẩn đoán năng lượng và hỗ trợ các doanh nghiệp hợp tác trong việc ứng phó trước với các quy định về khí thải nhà kính. Ngoài ra, công ty cũng thúc đẩy tăng trưởng xanh đồng hành bằng việc cung cấp các biện pháp quản lý theo dõi định kỳ và khuyến khích đánh giá bổ sung ngay tại thời điểm mua hàng bằng cách vận hành chế độ chứng nhận đối tác carbon đối với các nhà cung cấp đã thực hiện thành công tư vấn SCM xanh. Từ năm 2013, LG Display đã thực hiện kiểm tra và hỗ trợ công nghệ về quản lý môi trường toàn diện nhằm tăng cường khả năng đáp ứng và tuân thủ các quy định pháp lý về môi trường cho các nhà cung cấp.

Tham gia vào các sáng
kiến ​​toàn cầu

LG Display đã ra mắt Hội đồng Công nghiệp LCD Thế giới WDICC(Hiệp hội ngành màn hình thế giới) vào năm 2001 với nỗ lực tăng cường tính thân thiện với môi trường của ngành công nghiệp màn hình. Cùng với các doanh nghiệp màn hình Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Trung Quốc, chúng tôi đang thực hiện giảm phát thải chất thải tiết kiệm năng lượng và nước, các hoạt động trao đổi thông tin và công nghệ nhằm giảm phát thải khí nhà kính. Ngoài ra, LG Display còn tham gia vào Dự án Công bố Các-bon (CDP), được công nhận là cơ quan toàn cầu trong lĩnh vực công bố thông tin môi trường và tích cực công khai các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu và khí nhà kính cũng như trao đổi với các bên liên quan.

TOP