메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME COMPANY > Thông tin doanh nghiệp > Tổng quan công ty

Tổng quan công ty

Khái quát về công ty

Khái quát về công ty

Tạo ra sản phẩm sáng tạo
nhờ năng lực công nghệ khác biệt.

Số nhân viên
66,418 người (Tính đến 31.12.2023)
Địa chỉ
LG Twin Tower, No 128 Yeoido-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul-si

Khởi đầu với việc phát triển TFT - LCD vào năm 1987, LG Display là một công ty sản xuất màn hình quy mô toàn cầu, nổi bật là các sản phẩm công nghệ OLED và IPS. Để tiến sâu hơn đến các thị trường chính như Trung Quốc, Châu Âu và Bắc Mỹ, công ty đã thành lập và vận hành các cơ sở sản xuất, các pháp nhân bán hàng và các chi nhánh ở khắp nơi trên thế giới. Ngoài ra, công ty liên tục phát triển các công nghệ mới sáng tạo như Cinematic Sound OLED, 8K OLED và Flex OLED trong nhóm các sản phẩm màn hình khác nhau như sản phẩm màn hình dùng cho ti vi, di động, công nghệ thông tin, ô tô và trong các lĩnh vực thương mại. LG Display sẽ trở thành một doanh nghiệp màn hình hàng đầu dẫn dắt thị trường trên nền tảng năng lực công nghệ tiên tiến và năng lực sản xuất ổn định cho phép tạo ra các sản phẩm sáng tạo và khác biệt.

Lĩnh vực kinh doanh

Tầm nhìn

LG Display mở ratương lai bạn mơ ước.

 • Tầm nhìn
  Bạn mơ ước, chúng tôi dựng xây
 • Mục tiêu
  Công ty giải pháp màn hình tốt nhất
 • Phương thức
  Hành động
  • Giá trị khách hàng là trọng tâm (Customer First)
  • Thấu hiểu (Insight Driven)
  • Nhanh nhạy (Agility)
  • Thấu hiểu (Thoroughness)
  • Hợp tác cởi mở (Open Collaboration)
TOP