메뉴 바로가기 본문 바로가기
HOME COMPANY > Thông tin doanh nghiệp > Kinh doanh chính đạo

Kinh doanh chính đạo

Phương thức hành động của LG Kinh doanh chính đạo

Kinh doanh chính đạo là phương thức hành động độc đáo của riêng LG nhằm liên tục phát triển các kỹ năng dựa trên nền tảng quản lý đạo đức và cạnh tranh công bằng. Tiến thêm một bước từ kinh doanh có đạo đức, mục tiêu của ban lãnh đạo là tạo ra thành quả thực chất trên nền tảng năng lực thực tế để có thể chiến thắng trong các cuộc cạnh tranh. Tinh thần ‘Kinh doanh chính đạo’ thuần túy là việc dốc toàn lực để nâng cao khả năng cạnh tranh nội tại của doanh nghiệp đồng thời bảo vệ danh dự và niềm tự hào của con người LG.

LG Kinh doanh chính đạo

LG Kinh doanh chính đạo là triết lý kinh doanh của riêng LG và là nền tảng của tư duy và hành vi mà tất cả cán bộ nhân viên LG phải nắm vững và thực hiện.
LG Kinh doanh chính đạo là mục tiêu đạt được tầm nhìn 'LG số 1' của LG bằng cách thực hiện‘Kinh doanh chính đạo’, phương thức hành động của LG trong triết lý kinh doanh của LG: ‘Sáng tạo giá trị cho khách hàng’ và ‘Kinh doanh tôn trọng con người’

 1. Tầm nhìn
  LG
  số 1
  Với mục tiêu cuối cùng của LG là sẽ trở thành doanh nghiệp tiên phong dẫn đầu thị trường và được công nhận trên thị trường
 2. Phương thức hành động
  Kinh doanh
  chính đạo
  Phương thức hành động độc đáo của riêng LG nhằm liên tục phát triển các kỹ năng dựa trên nền tảng quản lý đạo đức và cạnh tranh công bằng
 3. Triết lý kinh doanh
  Sáng tạo giá trị Dành cho khách hàngTôn trọng con người
  Chính là mục đích của hoạt động kinh doanh & nguyên tắc điều hành công ty
 • Tầm nhìn
  Với mục tiêu cuối cùng của LG là sẽ trở thành doanh nghiệp tiên phong dẫn đầu thị trường và được công nhận trên thị trường
 • Phương thức hành động
  Phương thức hành động độc đáo của riêng LG nhằm liên tục phát triển các kỹ năng dựa trên nền tảng quản lý đạo đức và cạnh tranh công bằng
 • Triết lý kinh doanh
  Chính là mục đích của hoạt động kinh doanh & nguyên tắc điều hành công ty
LG số 1

Doanh nghiệp tồn tại vĩnh cửu đóng góp vào sự phát triển của xã hội và làm tròn trách nhiệm xã hội của mình bằng việc liên tục tạo ra các giá trị khác biệt cho khách hàng

 • LG được khách hàng tin cậy
 • LG, các nhân tài ghen tị
 • LG, hấp dẫn nhất
  với các nhà đầu tư
 • LG, các công ty cạnh tranh lo sợ
  và mong muốn học hỏi
Kinh doanh chính đạo
 • Chính trực
  Làm việc minh bạch theo các nguyên
  tắc và tiêu chuẩn đặt ra.
 • Đối xử công bằng
  Tạo ra cơ hội bình đẳng và đối xử công bằng
  với tất cả các bên giao dịch.
 • Cạnh tranh chính đáng bằng thực lực
  Bồi dưỡng năng lực có thể chiến thắng để cạnh
  tranh đường đường chính chính.

Sáng tạo ra thành quả
mang tính thực chất

Triết lý kinh doanh
 • Tạo ra giá trị cho khách hàng
  Sáng tạo thông qua đổi mới và mang lại giá trị thực chất cho khách hành, tôn trọng khách hàng
 • Kinh doanh tôn trọng con người
  Sáng tạo - tự do, tôn trọng con người, phát huy tối đa năng lực phát triển và chủ nghĩa thành quả

Để thực hiện kinh doanh chính đạo, LG đã ban hành Quy phạm đạo đức, là tiêu chuẩn cho hành vi đúng đắn và đánh giá giá trị mà tất cả các cán bộ nhân viên phải tuân theo, được chia sẻ đến tất cả nhân viên và các bên liên quan. Quy phạm đạo đức của LG bao gồm quy tắc đạo đức, là nguyên tắc đạo đức mang tính tuyên ngôn và hướng dẫn thực hiện quy phạm đạo đức đưa ra các nguyên tắc hành động cụ thể. Trên cơ sở này, công ty có vận hành các quy định và các chế độ liên quan.

Chương trình LG Kinh doanh chính đạo

LG Display điều hành Ban Hành chính Đạo đức để thực hiện một cách có hệ thống việc kinh doanh chính nghĩa.
Ủy ban này đang thực hiện các chương trình kinh doanh chính nghĩa khác nhau để giáo dục/truyền thông về kinh doanh chính nghĩa để không chỉ các cán bộ nhân viên mà cả các bên liên quan đều có thể thực hiện một cách tích cực. Ngoài ra, thông qua nhóm đánh giá quản lý, công ty đồng thời tiến hành các hoạt động tư vấn kinh doanh để nâng cao năng lực cạnh tranh của công ty.

 • Đào tạo về kinh doanh chính nghĩa Hàng năm, LG Display thực hiện đào tạo kinh doanh chính nghĩa phù hợp với chức vụ và nhiệm vụ của tất cả nhân viên trong công ty bao gồm cả các pháp nhân ở nước ngoài.
  Các cán bộ nhân viên có thể tham gia học tập thông qua các khóa đào tạo Trực tuyến/Ngoại tuyến về kinh doanh chính nghĩa phù hợp với đặc điểm của công việc trong từng bộ phận và đào tạo theo cấp bậc và chức vụ như những nhân viên mới/ nhân viên có kinh nghiệm, người quản lý, giám sát v.v….
 • Lan tỏa văn hóa kinh doanh chính nghĩa Để nâng cao mức độ tham gia vào hoạt động kinh doanh chính đạo, công ty đang thực hiện các hoạt động quảng bá về kinh doanh chính đạo đạo qua nhiều kênh khác nhau như bản tin nội bộ, blog… Cả các pháp nhân ở nước ngoài cũng cố gắng nâng cao nhận thức về đạo đức của cán bộ nhân viên bằng việc chia sẻ các giá trị của kinh doanh chính đạo thông qua bản tin điện tử bằng ngôn ngữ nước sở tại.
 • Chế độ khai báo nhận hối lộ tiền bạc - ưu đãi Cán bộ nhân viên không được phép nhận tiền bạc - thiết đãi – ưu đãi từ các bên liên quan đến công việc. Trường hợp nếu không thể nhận ra ngay thực tế là hối lộ hoặc không thể từ chối, công ty đang vận hành hệ thống báo cáo tự nguyện để có thể báo cáo cho Ban Hành chính Đạo đức và thực hiện các biện pháp xử lý cần thiết.
 • Bản cam kết thực hiện kinh doanh chính nghĩa Hàng năm, tất cả các cán bộ nhân viên ôn lại tầm quan trọng của kinh doanh chính đạo và lập bản cam kết thực hiện kinh doanh chính đạo cam kết tuân thủ các quy phạm đạo đức và thực hiện kinh doanh chính đạo.
 • Quản lý cơ sở kinh doanh chính nghĩa Công ty có vận hành 'Cổng thông tin kinh doanh chính nghĩa’ để có thể ngăn chặn các hành vi vi phạm kinh doanh chính nghĩa và hỗ trợ các nhân viên thực hiện công việc đúng đắn.
  Nhân viên có thể tự khai báo và báo cáo tham nhũng dễ dàng và thuận tiện hơn, tư vấn về kinh doanh chính nghĩa và kiểm tra nguyên tắc cũng như chế độ kinh doanh chính nghĩa bao gồm quy phạm đạo đức trên cổng thông tin này.
 • Hệ thống khai báo hành vi bất chính Để ngăn chặn việc vi phạm Quy phạm đạo đức và để xóa bỏ tham nhũng, công ty đang vận hành nhiều hệ thống khai báo khác nhau như khai báo trên mạng, qua thư... Công ty cũng có thực hiện chế độ bảo vệ người khai báo chặt chẽ để người khai báo không gặp phải những bất lợi do khai báo và bên cạnh đó là chế độ khen thưởng với người khai báo các hành vi bất chính.

Khai báo hành vi bất chính

Các loại hình vi phạm là đối tượng khai báo gồm hành vi tiếp nhận vụ việc từ các bên liên quan, tham gia đóng góp bất chính vào các doanh nghiệp có giao dịch, thiếu minh bạch trong việc lựa chọn nhà cung cấp dẫn đến việc sử dụng bất hợp pháp – bất chính tài sản của công ty, làm giả con số - văn bản và báo cáo không trung thực. Tuy nhiên, các nội dung liên quan đến cuộc sống cá nhân, phỉ báng không căn cứ vào thực tế sẽ không được xử lý. Nội dung khai báo phải trải qua các thủ tục sơ bộ như kiểm tra của bộ phận liên quan theo nguyên tắc bảo vệ danh tính của người khai báo nên cần một khoảng thời gian nhất định để đưa ra câu trả lời về việc triển khai điều tra.

Nguyên tắc bảo vệ người khai báo

Công ty không làm rò rỉ danh tính của người khai báo hoặc công khai bất cứ thông tin nào gợi ý thông tin nào ám chỉ người khai báo mà không có sự đồng ý của bản thân người khai báo và công ty sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm và có nghĩa vụ khắc phục đối với những bất lợi do không tuân thủ nguyên tắc bảo mật này.
Trong trường hợp khai báo tham nhũng – bất chính liên quan đến bản thân sẽ được xử lý hợp lý thông qua đủ các tình tiết giảm nhẹ.

Việc điều tra được thực hiện tuần tự theo thứ tự nhận được khai báo và thời hạn điều tra có thể thay đổi tùy theo đối tượng và phạm vi điều tra.
Nội dung khai báo sẽ được kiểm tra có đúng sự thực hay không thông qua việc kiểm tra các căn cứ khách quan và sẽ được xử lý cuối cùng sau khi quyết định nội dung xử lý như kỷ luật theo quy định nội bộ.

LIÊN LẠC
Ban Hành chính Đạo đức
sinmungo@lgdisplay.com
Điện thoại :
02-3777-1112
Địa chỉ :
Ban Hành chính Đạo đức, tầng 11, tháp Đông, LG Twin Tower, No 128, Yeoido-daero, Yeongdeungpo-gu, Seoul
TOP